Sorg

Mitt navn er Sorg
jeg besøker deg
når du minst venter det
jeg kommer ubedt
åpner dørene selv.

Du kan aldri gjemme deg
jeg vil alltid finne deg
jeg henger meg over deg
som et tykt teppe av mørke
du slipper ikke unna.

Jeg griper fatt i deg
og slipper ikke lett
jeg følger dine steg
fra fødsel til død.

Jeg lukker deg inn
i ditt mørkeste rom
trekker for gardinene
og lar regnet øse
ned over deg
jeg er utholdende
som bølgene på havet.

Sorrow

My name is Sorrow
I visit you
when you least expect it
I come uninvited
open the doors myself.

You can never hide
I will always find you
I hang over you
like a thick blanket of darkness
You can not escape.

I grab hold of you
and will not easily go
I follow your steps
from birth to death.

I shut you in
your darkest room
close the curtains
and let the rain pour
down over you
I am persevering
like the ocean waves.