Perfekt

Jeg vil være
den perfekte mannen
i ditt liv
mannen som
passer på deg
tar vare på deg.

Jeg vil være
hos deg
når du trenger
omsorg og trøst
gi deg nærhet og varme
når du minst venter det.

Jeg vil være
den som pleier deg
når du er syk
den som pakker
deg inn i varme
pledd og dyner
når du fryser.

Jeg vil være
han som snakker
med deg
ikke til deg
gråte sammen
med deg
holde deg
i hånden
når du er redd.

Jeg vil være
selve grunnfjellet
du kan støtte
deg til
når jorden vakler
løven som beskytter
deg når farene truer
og ørnen
som løfter deg
over avgrunnen.

Jeg vil være
din, min kjære
bare din
perfekte mann.

_____
Hear me read it: